LHL Hjerneslag

LHL Hjerneslag er en interesseorganisasjon for slagrammede, personer med andre ervervede hjerneskader, og pårørende. Jeg ble medlem av LHL Hjerneslag i 2018.

LHL Hjerneslag som er en del av LHL (Landsforeningen for hjerte- og lungesyke), skal ivareta slagrammede og personer med andre ervervede hjerneskader, og pårørendes, interesser, tilby fellesskap og bidra til en enklere hverdag og et bedre liv.

Ved å melde deg inn i LHL – enten du er slagrammet, har andre ervervede hjerneskader, eller pårørende – får du mange fordeler og tilbud: Rådgivning, oppfølging av pasientombud, nyhetsbrev, tilbud om kurs og konferanser, fellesskap, møteplasser og aktiviteter der du bor, og politisk innflytelse.

LHL Hjerneslag er en interesseorganisasjon for slagrammede, personer med andre ervervede hjerneskader, og pårørende. Også helsepersonell og andre som arbeider med opplysning, forebygging, behandling, rehabilitering og forskning på hjerneslagområdet, kan bli medlem.

LHL Hjerneslags overordnede mål er en reduksjon i forekomsten av slag, funksjonsnedsettelse etter slag og tidlig død som følge av slag. LHL Hjerneslag arbeider for å forebygge at mennesker rammes av hjerneslag, sikre best mulig behandling og gjenopptrening av rammede og sikre best mulig støtte til de rammede og deres pårørende.

(Teksten er hentet fra nettsidene til LHL Hjerneslag).

Jeg har vært styremedlem i LHL Hjerneslag Oslo siden mars 2019, med ansvar for:

  • Redaktør for Oslo-sidene i SlagNytt (et magasin om hjernehelse og hjerneslag som sendes ut til medlemmer av LHL Hjerneslag, slagenheter på sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner og helsepersonell i spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste som har bedt om det, samt landets viktigste helsepolitikere og beslutningstakere for øvrig) (2021- )
  • Webredaktør (Facebook) (2019- )