Anbefalte foredrag og podcaster

Her har jeg samlet et utvalg av foredrag på YouTube og podcaster på Spotify om hjerneslag og hjernehelse som jeg gjerne anbefaler videre.

OM HJERNESLAG:

Nevrospesialist Jill Bolte Taylor: My stroke of insight (TED Talks, 2008)

Tretthet, depresjon og personlighetsforandringer etter slag (Landsforeningen for slagrammede, 2018)

Doktorgradsstipendiat Ingrid Johansen Skogestad: Vi trenger et nytt diagnostisk verktøy til å diagnostisere og kartlegge fatigue etter hjerneslag på en mer helhetlig måte (Lovisenberg Research, 2019)

Møt ekspertene på Verdens hjerneslagdag – åpent møte på Litteraturhuset 29. oktober 2019 (LHL Hjerneslag, 2019)

Webinar om fatigue (LHL Hjerneslag og Hjernerådet, 2020)

Fatigue – den usynlige fienden

Slagpodden (LHL Hjerneslag Ung Rogaland, 2020):

OM HJERNEHELSE:

Nevropsykolog Jan Egil Nordvik, Sunnaas sykehus HF: Kognitiv rehabilitering – hvordan kan problemene avhjelpes (Hjernerådet, 2014)

Kurs i kognitiv rehabilitering: Hjernen (Avdeling for kognitiv rehabilitering ved Sunnaas sykehus, 2017)

Kurs i kognitiv rehabilitering: Hukommelse – del 2: Rehabilitering ved hukommelsesvansker (Avdeling for kognitiv rehabilitering ved Sunnaas sykehus, 2017)

Webinar: Hjernens formbarhet i møte med livsvansker (Hjernerådet, 23. september 2020):

PODCASTER:

Fatigue – hva er fatigue og hvem kan få det? (Helsepodden LHL):

Hjernepodden om hjernehelse (fem episoder) (Hjernerådet):